Visa & Work Permit

วีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ : Non-Immagrant Visa Type B

เริ่มจาก    ชาวต่างชาติที่มีวีซ่า-นักท่องเที่ยว (VisaTourist) เมื่อเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ เตรียมเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B) จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมประมาณ 17 หัวข้อนะครับ  เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ยื่นเอกสารที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะอาคารเฉลิมพระเกียริต 80 พรรษาค่ะ   มีค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาทต่อการเปลี่ยน 1 ครั้งครับ

ต่อมา     ยื่นเอกสารแล้วรอฟังผลประมาณ 15 วันทำการ วันที่ฟังผลให้นำชาวต่างชาติพร้อมพาสปอร์ตไปด้วย เมื่อรับประทับตราเปลี่ยนวีซ่าแล้ว ให้ไปติดต่อที่ กรมแรงงาน ในพื้นที่ที่จะทำงานค่ะ  ก็จะมีเอกสารคลาย ๆ กับที่ขอเปลี่ยนวีซ่านะแหละค่ะ บอกพนักงานว่ามาขอเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) Work Permit  มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันนะคะ  ถ้าขอ 1 – 3 เดือน 850 บาท , 3 – 6 เดือน 1,600 บาท , 6 – 1 ปี 3,100 บาท , 2 ปี 6,100 บาท  ในการยื่นเอกสารไม่ต้องพาชาวต่างชาติไปก็ได้ รอรับหนังสืออนุญาตทำงาน 16 วันทำการ  แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ทำงานตามแผนที่ ที่แจ้งไปในเอกสาร จะต้องมีชาวต่างชาติอยู่ด้วย  เมื่อตรวจพื้นที่เรียบร้อย ก็รอวันที่ไปรับหนังสืออนุญาตทำงาน Work Permit

เมื่อถึงวันรับหนังสืออนุญาตทำงาน ให้พาชาวต่างชาติ + พาสปอร์ต + เงินตามที่แจ้งไว้ ไปที่กรมแรงงานที่ยื่นเอกสาร เพียงแค่นี้ก็ได้รับอนุญาตให้ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะ   แต่อย่าลืมดูพาสปอร์ตด้วยว่าเปลี่ยนวีซ่าแล้ว ให้ไปติดต่อขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่ทำงานด้วยครับ

 

ต่อวีซ่า NONB หลังจากรับ Work Permit แล้ว

ให้เตรียมเอกสารประมาณ 17 หัวข้อ เพื่อขอต่อวีซ่า-ทำงาน จาก 90 วัน เป็น 1 ปี  ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท/ครั้ง/ปี  เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางตม. จะส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อตรวจพื้นที่การทำงาน และหนังสืออนุญาตทำงานที่ออฟฟิศ โดยหนังสืออนุญาตทำงานต้องอยู่ที่ออฟฟิศตลอด ถ้าไม่มี แล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ จะผิดกฎหมาย ถูกจ่ายค่าปรับนะครับ ….     หลังจากตรวจเสร็จแล้ว ก็รอฟังผลตามวันที่นัด เมื่อผ่านเรียบร้อย  ให้พาชาวต่างชาติ + พาสปอร์ต ไปรับประทับตราอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้ 1 ปี แต่จะมีวันนัดมาที่ตม. อีกค่ะ ให้ไปตามนัดนั้น

เมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ 1 ปี แต่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ

ก่อนถึงกำหนดวันนัดมาที่ตม.  ต้องไปกรอกเอกสาร REENTRY VISA  เอกสาร ตม.8 + รูปถ่าย ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ครั้ง หรือ 3,800 บาท/ปี  เพื่อที่วีซ่าที่ขอ 1 ปีจะได้ไม่ขาดเมื่อเดินทางออก จะรับประทับตราที่สนามบิน เป็นวีซ่าตัวเดียวกัน

หลังจากเดินทางกลับเข้ามา ครบ 90 วันแล้ว ให้ไปแนะนำตัวที่ ตม. นั้น ๆ

นับจากวันที่เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย ครบ 90 วัน ให้ไปแจ้ง ตม. ที่ยื่นเอกสาร เพื่อแจ้งว่าได้เดินทางกลับเข้ามาครบ 90 วันแล้วครับ  และยังอยู่ในประเทศไทย ไม่มีปัญหา มีวีซ่า-ทำงานอยู่ด้วยค่ะ  อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดครับ

นี่เป็นขั้นตอนปกติจากเริ่มเปลี่ยนวีซ่า เพื่อขอทำงาน จนสามารถทำงานได้เรียบร้อยค่ะ  ส่วนเรื่องข้อมูลเอกสาร ให้ไปติดต่อตามสถานที่แจ้งไว้ข้างบนนะครับ  หรือถ้าใครสงสัยตรงไหน อยากสอบถามก็ถามได้ที่คอมเม้นท์ข้างล่างนะครับ  ยินดีช่วยเหลือให้คำแนะนำครับ

**ข้อมูลตั้งแต่ปี 2010 อาจะมีการเปลี่ยนแปลง

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: